Hata
  • XML Parsing Error at 1:177. Error 9: Invalid character


Hidrolik Sistem

Ana Hidrolik Pompa Modeli CASAPPA
Azami Pompa Debisi 80 lt/dak. (1500 Dev/dak)
Azami Pompa Bas?nc? Max. 210 kg/cm2
Hid. Sistem Kapasitesi (Tank Dahil) 100 lt

Ykleyici

1500 devirde 40 lt /dk. debili ve 190 kg /cm. maksimum bas?nl? ithal mal? di?li tiptedir.

Kaz?c?

1/2 , 67 lt /dk. kapasiteli, iki levyelidir ve ithal mal?d?r.

Dingil

Piston borular? i yzeyleri H7 tolerans?nda honlanm?? 400 kg/cm. bas?nca dayan?kl? bu i? iin zel olarak imal edilmi?tir.
Piston milleri SAE 1060 elik malzemeden olup sertle?tirilerek yzeyleri krom ile kaplanm??t?r.
Piston keeleri 30 Cden +120 Cye kadar s?cakl?klarda zelli?ini kaybetmeyen bu i? iin zel olarak imal edilmi?tir.

Kabin

Hidrolik ya? deposu ykleyicilerde 40 lt. ya? alma kapasiteli, ?s? ve seviye gstergeli, havaland?rma kapakl?, emi? hatt? zerinde 125 lt /dk kapasiteli 90 mikron emi? filtresi konulmu?tur.

Boya

Makine nce bir kat astar daha sonra iki kat endstriyel boya ile boyan?r.

Fototo?raflar